โคราช หางานโคราช สมัครงานโคราช รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ โคราช หางานโคราช รับสมัครงานโคราช รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
โคราช หางานโคราช สมัครงานโคราช รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ โคราช หางานโคราช รับสมัครงานโคราช รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด โคราช Ø
หางานโคราช สมัครงานโคราช รับสมัครพนักงานโคราช

เลขที่ประกาศ : 067941

PC , BA

PC , BA

งานประจำ : เงินเดือน 96,000-12,000 บาท

งานประจำ : 96,000-12,000 บาท นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
- ประจำเคาน์เตอร์แบรนด์สินค้า
- เชียร์ขายสินค้าและจัดเรียงสินค้า
- ทำยอดขายประจำแบรนด์ตามที่บริษัทฯกำหนด
- ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์กับลูกค้า
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067941

PC , BA

PC , BA

งานประจำ : เงินเดือน 96,000-12,000 บาท

งานประจำ : 96,000-12,000 บาท นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
- ประจำเคาน์เตอร์แบรนด์สินค้า
- เชียร์ขายสินค้าและจัดเรียงสินค้า
- ทำยอดขายประจำแบรนด์ตามที่บริษัทฯกำหนด
- ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์กับลูกค้า
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067376

พนักงานขาย

พนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 10000++

งานประจำ : 10000++ นครราชสีมา
บริการลูกค้าในร้านวัตสัน แนะนำผลิตภัณฑ์ในความรับผิดชอบ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067377

BA PC

BA PC

งานประจำ : เงินเดือน 10000++

งานประจำ : 10000++ นครราชสีมา
บริการแนะนำ และดูแลผลิตภัณฑ์ ในความรับผิดชอบ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067376

พนักงานขาย

พนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 10000++

งานประจำ : 10000++ นครราชสีมา
บริการลูกค้าในร้านวัตสัน แนะนำผลิตภัณฑ์ในความรับผิดชอบ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067377

BA PC

BA PC

งานประจำ : เงินเดือน 10000++

งานประจำ : 10000++ นครราชสีมา
บริการแนะนำ และดูแลผลิตภัณฑ์ ในความรับผิดชอบ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067375

แอดมิน/ธุระการ

แอดมิน/ธุระการ

งานประจำ : เงินเดือน 9,000++

งานประจำ : 9,000++ นครราชสีมา
คีย์ข้อมูล ดูแลสต๊อคสินค้า
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067375

แอดมิน/ธุระการ

แอดมิน/ธุระการ

งานประจำ : เงินเดือน 9,000++

งานประจำ : 9,000++ นครราชสีมา
คีย์ข้อมูล ดูแลสต๊อคสินค้า
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066638

หัวหน้าแผนกสโตร์

หัวหน้าแผนกสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
- ควบคุมพนักงานแผนกสโตร์ให้ทำงานตามแผนงานที่วางไว้
- ควบคุมดูแลการรับสินค้าเข้า / ออก ให้ถูกต้องครบถ้วนตามระบบ
- จัดหาสินค้าในสโตร์ให้ฝ่ายขายตามที่ร้องขอ เพื่อให้เพียงพอกับการขายหน้า Shop
- จัดทำสต๊อกการ์ดเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าทุกประเภท
- อนุมัติใบลา ให้คุณ ให้โทษ พนักงานในแผนกสโตร์
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066638

หัวหน้าแผนกสโตร์

หัวหน้าแผนกสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
- ควบคุมพนักงานแผนกสโตร์ให้ทำงานตามแผนงานที่วางไว้
- ควบคุมดูแลการรับสินค้าเข้า / ออก ให้ถูกต้องครบถ้วนตามระบบ
- จัดหาสินค้าในสโตร์ให้ฝ่ายขายตามที่ร้องขอ เพื่อให้เพียงพอกับการขายหน้า Shop
- จัดทำสต๊อกการ์ดเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าทุกประเภท
- อนุมัติใบลา ให้คุณ ให้โทษ พนักงานในแผนกสโตร์
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066637

Online Marketing

Online Marketing

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
- วิเคราะห์การทำตลาดธุรกิจในรูปแบบ Social Network และ e Commerce Website
- สามารถวางแผนพัฒนาสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์และการบริหาร Campaign ทางการตลาดทุกช่องทางโดยใช้สื่อ Online
- สร้างการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ผ่าน Social Media ต่างๆ และ Application ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สำรวจ วิเคราะห์ การตลาด Online ทุกรูปแบบของคู่แข่ง เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการตลาด Online ของบริษัทฯให้ทันสมัยอยู่เสมอ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066637

Online Marketing

Online Marketing

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
- วิเคราะห์การทำตลาดธุรกิจในรูปแบบ Social Network และ e Commerce Website
- สามารถวางแผนพัฒนาสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์และการบริหาร Campaign ทางการตลาดทุกช่องทางโดยใช้สื่อ Online
- สร้างการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ผ่าน Social Media ต่างๆ และ Application ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สำรวจ วิเคราะห์ การตลาด Online ทุกรูปแบบของคู่แข่ง เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการตลาด Online ของบริษัทฯให้ทันสมัยอยู่เสมอ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066178

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 10,000 บาทขึ้นไป นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
- งานด้านธุรการเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานด้านการเช็ดเวลาเข้า ออก การทำงานของพนักงาน
- งานควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน จัดทำรายงานประจำเดือน
- งานตรวจสอบพนักงานขายประจำ Shop
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066179

พนักงานขายประจำShop

พนักงานขายประจำShop

งานประจำ : เงินเดือน 9,600-11,000 บาท

งานประจำ : 9,600-11,000 บาท นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
- มีใจรักงานขาย - รักในงานบริการ
- มนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
- จัดเรียงสินค้าตามระเบียบบริษัทฯ
- เชียร์ขายสินค้า - แนะนำให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066180

เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบภายใน

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 10,000 บาทขึ้นไป นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
- ตรวจนับสินค้าของบริษัทฯ ทั้งสำนักงานใหญ่และสาขา
- จัดทำรายงานนำเสนอฝ่ายบริหารตามขั้นตอน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066178

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 10,000 บาทขึ้นไป นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
- งานด้านธุรการเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานด้านการเช็ดเวลาเข้า ออก การทำงานของพนักงาน
- งานควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน จัดทำรายงานประจำเดือน
- งานตรวจสอบพนักงานขายประจำ Shop
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066179

พนักงานขายประจำShop

พนักงานขายประจำShop

งานประจำ : เงินเดือน 9,600-11,000 บาท

งานประจำ : 9,600-11,000 บาท นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
- มีใจรักงานขาย - รักในงานบริการ
- มนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
- จัดเรียงสินค้าตามระเบียบบริษัทฯ
- เชียร์ขายสินค้า - แนะนำให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066180

เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบภายใน

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 10,000 บาทขึ้นไป นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
- ตรวจนับสินค้าของบริษัทฯ ทั้งสำนักงานใหญ่และสาขา
- จัดทำรายงานนำเสนอฝ่ายบริหารตามขั้นตอน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060775

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการออมทรัพย์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการออมทรัพย์

งานประจำ : เงินเดือน 20000 ++

งานประจำ : 20000 ++ นครราชสีมา
บริหารจัดการร้านอาหาร
บริหารยอดขาย
จัดโปรโมชั่น
วางแผนการตลาด
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060776

วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ

วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A นครราชสีมา
- ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างให้เรียบร้อย ก่อนส่งมอบให้ลูกค้่า
- อบรมมาตราฐานการทำงานให้กับโฟร์แมนและผู้รับเหมา
- รายงานการก่อสร้างบ้านแต่ละโครงการ ปัญหาและอุปสรรค ให้กับผู้บริหารทราบ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 19 วันที่ผ่านมา

หางานโคราช สมัครงานโคราช รับสมัครพนักงานโคราช
โคราช ฝึกงานโคราช งานชั่วคราวโคราช งานนอกเวลาโคราช งานประจำโคราช งานราชการโคราช งานต่างประเทศโคราช งานอื่นๆโคราช
หางานโคราช สมัครงานโคราช รับสมัครพนักงานโคราช
โคราช ฝึกงานโคราช งานชั่วคราวโคราช งานนอกเวลาโคราช งานประจำโคราช งานราชการโคราช งานต่างประเทศโคราช งานอื่นๆโคราช