โคราช หางานโคราช สมัครงานโคราช รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ โคราช หางานโคราช รับสมัครงานโคราช รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
โคราช หางานโคราช สมัครงานโคราช รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ โคราช หางานโคราช รับสมัครงานโคราช รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด โคราช Ø
หางานโคราช สมัครงานโคราช รับสมัครพนักงานโคราช

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163323 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 159861

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 10,0000 - 25,000

งานประจำ : 10,0000 - 25,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
1. ควบคุมดูแลและจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับนำส่งกรมสรรพากร
2. บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย, และตัดค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าทุกสิ้นเดือน
3. กระทบยอดรายละเอียดระหว่างบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้รายตัว
4. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมราคา
5. กระทบยอดรายงาน ภ.ง.ด. 3 ,ภ.ง.ด. 53 และ ภ.พ.30 กับบัญชีคุม (General Ledger)
6. มีความรู้ในด้านบัญชีและภาษีอากร
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159861

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 10,0000 - 25,000

งานประจำ : 10,0000 - 25,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
1. ควบคุมดูแลและจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับนำส่งกรมสรรพากร
2. บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย, และตัดค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าทุกสิ้นเดือน
3. กระทบยอดรายละเอียดระหว่างบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้รายตัว
4. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมราคา
5. กระทบยอดรายงาน ภ.ง.ด. 3 ,ภ.ง.ด. 53 และ ภ.พ.30 กับบัญชีคุม (General Ledger)
6. มีความรู้ในด้านบัญชีและภาษีอากร
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159273

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแผนกเคลือบสี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแผนกเคลือบสี

งานประจำ : เงินเดือน 325 บาท/วัน

งานประจำ : 325 บาท/วัน นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง
ผลิต และเคลือบชิ้นงาน ตามมาตราฐานที่กำหนด
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159273

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแผนกเคลือบสี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแผนกเคลือบสี

งานประจำ : เงินเดือน 325 บาท/วัน

งานประจำ : 325 บาท/วัน นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง
ผลิต และเคลือบชิ้นงาน ตามมาตราฐานที่กำหนด
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159142

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง
รับผิดชอบงานด้านเอกสาร ในแผนกประกันคุณภาพ
ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนเข้ากระบวนการผลิต
รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผล ทำรายงานการตรวจสอบ
ตรวจสอบ ก่อนส่งมอบ (สอบเทียบเครื่องมือวัด)
เตรียมตัวอย่างสินค้า
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159142

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง
รับผิดชอบงานด้านเอกสาร ในแผนกประกันคุณภาพ
ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนเข้ากระบวนการผลิต
รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผล ทำรายงานการตรวจสอบ
ตรวจสอบ ก่อนส่งมอบ (สอบเทียบเครื่องมือวัด)
เตรียมตัวอย่างสินค้า
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 14 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 158953

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 - 18,000

งานประจำ : 14,000 - 18,000 นครราชสีมา
- ควบคุมงานด้านบัญชี
- ออกเอกสารทางบัญชี
- จัดทำแบบภาษี ภงด.3 ,53 และภพ.30
- วางแผนภาษี
- ทำงบ และปิดงบประจำเดือน, ประจำปี
- ดูแลเกี่ยวกับเรื่องภาษีของกิจการ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบัญชี และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- มีประสบการณ์บัญชีมีความรู้ และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158953

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 - 18,000

งานประจำ : 14,000 - 18,000 นครราชสีมา
- ควบคุมงานด้านบัญชี
- ออกเอกสารทางบัญชี
- จัดทำแบบภาษี ภงด.3 ,53 และภพ.30
- วางแผนภาษี
- ทำงบ และปิดงบประจำเดือน, ประจำปี
- ดูแลเกี่ยวกับเรื่องภาษีของกิจการ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบัญชี และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- มีประสบการณ์บัญชีมีความรู้ และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158905

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 นครราชสีมา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
วิเคราะห์หน้าที่งาน (Job Analysis)
วางแผนการใช้กำลังคน เพื่อจัดทำโครงสร้างบริษัท (Organization Chart) มีกี่แผนก แต่ละแผนกต้องการพนักงานกี่คน
ควบคุมจำนวนพนักงานให้สอดคล้อง เหมาะสมกับการดำเนินงานภายในองค์กร
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158905

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 นครราชสีมา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
วิเคราะห์หน้าที่งาน (Job Analysis)
วางแผนการใช้กำลังคน เพื่อจัดทำโครงสร้างบริษัท (Organization Chart) มีกี่แผนก แต่ละแผนกต้องการพนักงานกี่คน
ควบคุมจำนวนพนักงานให้สอดคล้อง เหมาะสมกับการดำเนินงานภายในองค์กร
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158804

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 นครราชสีมา
1. รับและวิเคราะห์ใบขอซื้อ จากแผนกที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจเช็คสินค้า ตรวจดูสินค้าที่ขาดสต๊อค เพื่อทำการสั่งซื้อ
3. คำนวณราคาของสิ่งของที่จะสั่งซื้อให้ถูกต้อง
4. ติดตามและรายงานผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญาไว้
5. งานอื่นๆ ตามที่มอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158804

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 นครราชสีมา
1. รับและวิเคราะห์ใบขอซื้อ จากแผนกที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจเช็คสินค้า ตรวจดูสินค้าที่ขาดสต๊อค เพื่อทำการสั่งซื้อ
3. คำนวณราคาของสิ่งของที่จะสั่งซื้อให้ถูกต้อง
4. ติดตามและรายงานผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญาไว้
5. งานอื่นๆ ตามที่มอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 17 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 158505

ตำแหน่งงานว่างHotel Front office / Reception

ตำแหน่งงานว่างHotel Front office / Reception

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000

งานประจำ : 12,000 - 15,000 นครราชสีมา ปากช่อง หมูสี
Front office , Reception , reservation and customer support
ทำงาน เป็นประชาสัมพันธ์ รับลูกค้า เช็คอิน เช็คเอ้า และ ประสานงาน ระหว่างทีมภายในต่างๆ ของโรงแรม
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158505

ตำแหน่งงานว่างHotel Front office / Reception

ตำแหน่งงานว่างHotel Front office / Reception

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000

งานประจำ : 12,000 - 15,000 นครราชสีมา ปากช่อง หมูสี
Front office , Reception , reservation and customer support
ทำงาน เป็นประชาสัมพันธ์ รับลูกค้า เช็คอิน เช็คเอ้า และ ประสานงาน ระหว่างทีมภายในต่างๆ ของโรงแรม
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156276

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่กฎหมายบังคับคดี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่กฎหมายบังคับคดี

งานประจำ : เงินเดือน 13,500 บ.

งานประจำ : 13,500 บ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
งานบังคัญคดี ขายทอดตลาด

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156276

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่กฎหมายบังคับคดี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่กฎหมายบังคับคดี

งานประจำ : เงินเดือน 13,500 บ.

งานประจำ : 13,500 บ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
งานบังคัญคดี ขายทอดตลาด

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156234

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แพ็คสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แพ็คสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-12,000

งานประจำ : 9,000-12,000 นครราชสีมา
📌 ตรวจเช็คการรับสินค้า

📌 แพ็คสินค้าตามออเดอร์

📌 ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบประจำทุกวัน

📌 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156234

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แพ็คสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แพ็คสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-12,000

งานประจำ : 9,000-12,000 นครราชสีมา
📌 ตรวจเช็คการรับสินค้า

📌 แพ็คสินค้าตามออเดอร์

📌 ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบประจำทุกวัน

📌 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 156168

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000

งานประจำ : 12,000 - 15,000 นครราชสีมา
- ตรวจรับเอกสารจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ส่งมอบเอกสารใบส่งสินค้าให้กลับในฝ่าย
- ตรวจรับและกระจายสินค้า
- ตรวจเช็คสต๊อคสินค้า
- จัดทำรายงานสรุปยอดการรับเข้า/จ่ายออกประจำวันและบันทึกข้อมูล
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156168

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000

งานประจำ : 12,000 - 15,000 นครราชสีมา
- ตรวจรับเอกสารจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ส่งมอบเอกสารใบส่งสินค้าให้กลับในฝ่าย
- ตรวจรับและกระจายสินค้า
- ตรวจเช็คสต๊อคสินค้า
- จัดทำรายงานสรุปยอดการรับเข้า/จ่ายออกประจำวันและบันทึกข้อมูล
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานโคราช สมัครงานโคราช รับสมัครพนักงานโคราช
โคราช ฝึกงานโคราช งานชั่วคราวโคราช งานนอกเวลาโคราช งานประจำโคราช งานราชการโคราช งานต่างประเทศโคราช งานอื่นๆโคราช
หางานโคราช สมัครงานโคราช รับสมัครพนักงานโคราช
โคราช ฝึกงานโคราช งานชั่วคราวโคราช งานนอกเวลาโคราช งานประจำโคราช งานราชการโคราช งานต่างประเทศโคราช งานอื่นๆโคราช