โคราช หางานโคราช สมัครงานโคราช รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ โคราช หางานโคราช รับสมัครงานโคราช รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
โคราช หางานโคราช สมัครงานโคราช รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ โคราช หางานโคราช รับสมัครงานโคราช รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด โคราช Ø
หางานโคราช สมัครงานโคราช รับสมัครพนักงานโคราช

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 7041 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 130716

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่กฎหมาย/เจ้าหน้าที่บังคับคดี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่กฎหมาย/เจ้าหน้าที่บังคับคดี

งานประจำ : เงินเดือน 12500-18000

งานประจำ : 12500-18000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
ติดต่องานกฎหมาย และเน้นงานบังคับคดี
ติดตามงานเอกสาร และ กระบวการทำงาน
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 130716

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่กฎหมาย/เจ้าหน้าที่บังคับคดี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่กฎหมาย/เจ้าหน้าที่บังคับคดี

งานประจำ : เงินเดือน 12500-18000

งานประจำ : 12500-18000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
ติดต่องานกฎหมาย และเน้นงานบังคับคดี
ติดตามงานเอกสาร และ กระบวการทำงาน
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 130774

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12,500 บ.

งานประจำ : 12,500 บ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
บันทึกรายจ่าย จำทำรายงานภาษีซื้อ ภงด.3, 53
จัดทำใบกำกับภาษี
จัดทำรายงานต่างๆ
บันทึกรายการทรัพย์สิน
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 130774

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12,500 บ.

งานประจำ : 12,500 บ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
บันทึกรายจ่าย จำทำรายงานภาษีซื้อ ภงด.3, 53
จัดทำใบกำกับภาษี
จัดทำรายงานต่างๆ
บันทึกรายการทรัพย์สิน
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 130146

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสาขา อำเภอขามทะเลสอ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสาขา อำเภอขามทะเลสอ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา
- ดูแลงานด้านขายปลีก
- ดูแลงานการขายและส่งเสริมการขาย
- ดูแลสต๊อกสินค้า
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130146

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสาขา อำเภอขามทะเลสอ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสาขา อำเภอขามทะเลสอ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา
- ดูแลงานด้านขายปลีก
- ดูแลงานการขายและส่งเสริมการขาย
- ดูแลสต๊อกสินค้า
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 4 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 130145

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิคดิไซค์ ตัดต่อวีดีโอ

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิคดิไซค์ ตัดต่อวีดีโอ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา
- งานด้านออกแบบป้าย
- ถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอ
- ตัดต่อวีดีโอ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130145

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิคดิไซค์ ตัดต่อวีดีโอ

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิคดิไซค์ ตัดต่อวีดีโอ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา
- งานด้านออกแบบป้าย
- ถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอ
- ตัดต่อวีดีโอ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130144

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสาขา อำเภอห้วยแถลง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสาขา อำเภอห้วยแถลง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา
- ดูแลงานด้านขายปลีก
- ดูแลงานการขายและส่งเสริมการขาย
- ดูแลสต๊อกสินค้า

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130144

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสาขา อำเภอห้วยแถลง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสาขา อำเภอห้วยแถลง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา
- ดูแลงานด้านขายปลีก
- ดูแลงานการขายและส่งเสริมการขาย
- ดูแลสต๊อกสินค้า

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129428

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแปลภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแปลภาษาอังกฤษ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา
- ล่ามแปลภาษาอังกฤษ
- มีความสามารถได้การพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็น
อย่างดี
- ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129428

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแปลภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแปลภาษาอังกฤษ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา
- ล่ามแปลภาษาอังกฤษ
- มีความสามารถได้การพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็น
อย่างดี
- ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 6 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 125348

ตำแหน่งงานว่างช่างเครื่องมือแพทย์

ตำแหน่งงานว่างช่างเครื่องมือแพทย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
- ซ่อมเครื่องมือแพทย์ CPAP

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125348

ตำแหน่งงานว่างช่างเครื่องมือแพทย์

ตำแหน่งงานว่างช่างเครื่องมือแพทย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
- ซ่อมเครื่องมือแพทย์ CPAP

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125347

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตรวจโรงพยาบาลนครพนม

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตรวจโรงพยาบาลนครพนม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
-เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตรวจโรงพยาบาลนครพนม
-ตรวจสุขภาพการนอนหลับ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125347

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตรวจโรงพยาบาลนครพนม

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตรวจโรงพยาบาลนครพนม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
-เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตรวจโรงพยาบาลนครพนม
-ตรวจสุขภาพการนอนหลับ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125346

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์ตรวจจังหวัดขอนแก่น

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์ตรวจจังหวัดขอนแก่น

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
- ดูแลงานด้านเอกสารและติดต่อประสานงานด้านต่างๆ
- งานด้านบริการลูกค้า งานขายเครื่องมือแพทย์
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125346

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์ตรวจจังหวัดขอนแก่น

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์ตรวจจังหวัดขอนแก่น

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
- ดูแลงานด้านเอกสารและติดต่อประสานงานด้านต่างๆ
- งานด้านบริการลูกค้า งานขายเครื่องมือแพทย์
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 123882

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 บ.

งานประจำ : 25,000 บ. นครราชสีมา
- ดูแลสวัสดิการต่างๆของพนักงาน เงินเดือน, ประกันสังคม และอื่นๆ
- ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
- จัดเก็บงานเอกสาร เช่น ทะเบียนประวัติพนักงาน
- งานประสานงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123882

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 บ.

งานประจำ : 25,000 บ. นครราชสีมา
- ดูแลสวัสดิการต่างๆของพนักงาน เงินเดือน, ประกันสังคม และอื่นๆ
- ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
- จัดเก็บงานเอกสาร เช่น ทะเบียนประวัติพนักงาน
- งานประสานงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานโคราช สมัครงานโคราช รับสมัครพนักงานโคราช
โคราช ฝึกงานโคราช งานชั่วคราวโคราช งานนอกเวลาโคราช งานประจำโคราช งานราชการโคราช งานต่างประเทศโคราช งานอื่นๆโคราช
หางานโคราช สมัครงานโคราช รับสมัครพนักงานโคราช
โคราช ฝึกงานโคราช งานชั่วคราวโคราช งานนอกเวลาโคราช งานประจำโคราช งานราชการโคราช งานต่างประเทศโคราช งานอื่นๆโคราช